Stichting Steeldrum Bijlmer

Bestuur

Beloningsbeleid

De bestuurders zijn alle, conform de statuten van de stichting, onbezoldigd. Het bestuur kan eventueel een onkostenregeling vaststellen. Op dit moment bestaat er geen regeling voor onkosten gemaakt door bestuurders en komen deze kosten ten laste van de bestuurders zelf. Naast het bestuur wordt de stichting ondersteund door enkele vrijwilligers. De stichting heeft geen personeel in dienst.

RSIN

810840820