Stichting Steeldrum Bijlmer

De stichting, met ANBI status, heeft als doel het in Nederland bevorderen van de steeldrummuziek en daardoor de integratie van de Caribische cultuur bij de verschillende bevolkingsgroepen. De stichting tracht dit doel op diverse manieren te bereiken. Op dit moment met name de ondersteuning van de initiatieven van muziekdocente Frauke L├╝hning in Amsterdam Zuidoost.
Zo helpt de stichting de Bijlmer Steelband. Dit doet zij o.a. middels het ter beschikking stellen van instrumenten en het onderhouden daarvan. Om ook minder bevoorrechte kinderen en jongeren in de gelegenheid te stellen zich muzikaal te ontwikkelen wordt slechts een kleine vergoeding voor deelname aan de Bijlmer Steelband gevraagd. De stichting heeft daardoor beperkte middelen en uw donatie of andere vorm van ondersteuning wordt dan ook zeer op prijs gesteld.

Uw donatie kunt u overmaken op IBAN NL20 TRIO 0390 9746 68 t.n.v. Stichting Steeldrum Bijlmer te Amsterdam. Voor andere vormen van ondersteuning kunt u contact opnemen met stichting@bijlmersteelband.nl


Bestuur
Contact
Beleidsplan
jaarverslag 2022
jaarverslag 2021
jaarverslag 2020
jaarverslag 2019
jaarverslag 2018
Statuten